Ondernemen / Verzekeringen

Verzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeren is geen eenvoudige zaak. Als startende ondernemer heb je immers de keuze uit tal van verzekeringen, elk met zijn eigen kenmerken en dekking tegen specifieke risico's. Wanneer is het nu verstandig een verzekering af te sluiten voor een risico? De hoofdregel is dat je je moet verzekeren tegen een risico als je de gevolgen niet zelf kunt dragen. Omdat iedere startende onderneming uniek is, zijn de bijbehorende risico's ook anders. Wordt je eerder arbeidsongeschikt als belastingadviseur of als bouwvakker? Zaken om je je goed te realiseren wanneer je mogelijke verzekeringen doorleest.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Je veroorzaakt schade bij een klant of je producten brengen lichamelijk letsel of materiële schade toe. Ook kunnen werknemers een ongeval krijgen onder werktijd. Kortom, als ondernemer loop je risico's. De premie die je betaalt, is afhankelijk van o.a de werkzaamheden van het bedrijf, de omzet en het aantal werknemers.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor startende ondernemers niet duur. En omdat de kans altijd aanwezig is dat jouw acties schade veroorzaken bij derden waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld, is het verstandig een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als startende ondernemer. Wanneer er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is het goed om te controleren of milieuschade ook door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Vaak is hiervoor namelijk een aparte verzekering nodig.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wanneer je als ondernemer arbeidsongeschikt wordt, valt je bron van inkomsten weg. Aangezien ondernemers niet in aanmerking komen voor ww- en wao-uitkeringen zoals werknemers, dien je goed na te denken over dit risico. Is dit je enige bron van inkomsten of zou je partner in geval van nood weer kunnen gaan werken? Of misschien heb je wel een appeltje voor de dorst. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn dure verzekeringen. Een tip is om bij verschillende aanbieders een offerte op te vragen. De onderlinge verschillen zijn namelijk groot. Let hierbij ook op de voorwaarden voor uitkering. Premies die zijn betaald voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn aftrekposten in je aangifte inkomstenbelasting.

Pensioenverzekering

Als ondernemer dien je zelf te zorgen voor je oude dag. Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt je wel AOW, maar dat is in veel gevallen niet voldoende om in je levensonderhoud te voorzien. Pensioenverzekeringen zijn er in verschillende vormen. Je kunt een bedrag ineens storten (koopsompolissen) of jaarlijks een premie betalen aan je verzekeringsmaatschappij (lijfrenten). De verzekeringsmaatschappijen houden vaak hoge bedragen in voor beheer- en administratiekosten. Wanneer je de discipline kunt opbrengen, is het verstandig om zelf te sparen voor je oude dag.

Rechtsbijstandverzekering

Bij juridische problemen dekt de rechtsbijstandverzekering de advocaatkosten, deurwaarderkosten en proceskosten. Het risico dat je als startende ondernemer in een tienduizenden euro's kostende rechtszaak wordt betrokken is echter gering. Naast de prijs is dit de voornaamste reden dat veel starters deze verzekering niet meteen afsluiten.

Brand-, goederen- en opstalverzekering

De bezittingen van een onderneming kunnen verzekerd worden. Vaak is de afweging of je zelf het risico kunt dragen een belangrijke. Een printer kan je bijvoorbeeld zelf wel vervangen als deze wordt verwoest of gestolen, maar hoe zit dat met het gebouw of je waardevolle voorraad? Naast een eventuele calamiteit zoals brand kan ook je onderneming hierdoor voor enige tijd buiten productie worden gesteld. Ook deze risico's zijn te verzekeren, al zijn deze veelal niet goedkoop en daardoor niet aan te raden voor een startende ondernemer.

Goederentransportverzekering

Deze verzekering dekt schade die ontstaat bij het vervoer van goederen, zowel door eigen vervoer als beroepsgoederenvervoer. Wanneer je bijvoorbeeld een webwinkel hebt waarbij veel zendingen worden verricht, kan het een aanrader zijn om de verzekering tijdens verzendingen van je goederen te nemen.
Altijd en overal online

Altijd en overal online

Vast bedrag per maand

Vast bedrag per maand

Vernieuwend boekhouden

Vernieuwend boekhouden

Overzichtelijke rapportages

Overzichtelijke rapportages

Contact

De Administratie Valkenswaard
Leenderweg 28
5554 CL Valkenswaard

Stel een vraag

Versturen
Telefoon
040-842 72 21