Ondernemen / Facturen

Factuurvereisten Belastingdienst

Een factuur is niet zomaar een stukje papier met daarop een datum, bedrag en de geleverde diensten/producten. De Belastingsdienst verlangt meer gegevens, zodat het aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Belangrijk om je hieraan te houden, want sinds 1 januari 2013 staat op het uitreiken van een onjuiste factuur een boete die kan oplopen tot € 4.920,-.

Eisen per 1 januari 2013 voor een volledige BTW-factuur

1) Datum uitreiking factuur.
2) Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag).
3) BTW-identificatienummer leverancier/dienstverrichter.
4) BTW-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een
intracommunautaire levering wordt verricht.
5) NAW-gegevens ondernemer en afnemer.
6) Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving.
7) Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden.
8) De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW,
evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen.
9) Het toegepaste BTW-tarief.
10) Het te betalen BTW-bedrag.
11) Indien de afnemer i.p.v. leverancier/dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding 'Factuur uitgereikt door de afnemer'.
12) Indien van toepassing: verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
13) Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding 'BTW verlegd'.
14) Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt).
15) Indien van toepassing de vermelding 'Bijzondere regeling reisbureaus'.
16) Indien van toepassing de vermelding 'Bijzondere regeling – gebruikte goederen' of 'Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen' of 'Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten'.
17) Indien van toepassing NAW-gegevens en BTW-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger.

Eisen vereenvoudigde BTW-factuur per 1 januari 2013

Je krijgt vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als het factuurbedrag niet hoger is dan € 100. Een vereenvoudigde factuur dient aan de volgende eisen te voldoen:
1) Factuurdatum.
2) NAW-gegevens leverancier.
3) Aard geleverde goederen of verrichte diensten.
4) Het te betalen BTW-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
Altijd en overal online

Altijd en overal online

Vast bedrag per maand

Vast bedrag per maand

Vernieuwend boekhouden

Vernieuwend boekhouden

Overzichtelijke rapportages

Overzichtelijke rapportages

Contact

De Administratie Valkenswaard
Leenderweg 28
5554 CL Valkenswaard

Stel een vraag

Versturen
Telefoon
040-842 72 21