Ondernemen / Belastingdienst

Startende ondernemers en de Belastingdienst

Wanneer je een onderneming begint, moet je je melden bij de Belastingdienst. Dit gebeurt door middel van het invullen en opsturen van het formulier Opgaaf Startende Onderneming. Bereid je goed voor en ga na of de Belastingdienst je ook echt als ondernemer beschouwt. Dat is bijvoorbeeld van belang voor je aangifte. En voor je aftrekposten, zoals de startersaftrek. De Belastingdienst kijkt daarbij naar winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en aansprakelijkheid.

Er zijn drie varianten van het formulier Opgaaf Startende Onderneming. Als voorbeeld gebruiken we het formulier voor de eenmanszaak, vof of maatschap. Hieronder nemen we de lastigste vragen met je door.

Vraag 4: gegevens van uw belastingadviseur of boekhouder

Door de indeling van het formulier lijkt het alsof je altijd verplicht bent deze vraag in te vullen. Dit is natuurlijk onzin; wanneer je geen gebruik maakt van een belastingadviseur of boekhouder, kan je deze vraag gewoon blanco laten. Heb je wel een adviseur en vraag je je af wat een beconnummer is? Een beconnummer staat voor belastingconsulentennummer. Iedere adviseur die gebruik maakt van collectief uitstel voor zijn klanten, heeft zo'n nummer. Weet je deze niet, vraag er dan naar bij je belastingadviseur of boekhouder.

Vraag 6: hoeveel opdrachtgevers of afnemers verwacht je het eerste jaar?

Het formulier Opgaaf Startende Onderneming wordt door de Belastingdienst gebruikt om in te schatten hoe je wordt aangemerkt in de inkomstenbelasting (ondernemer of niet). Een belangrijke voorwaarde om als ondernemer in de inkomstenbelasting te worden gezien, is dat je minimaal drie opdrachtgevers heeft. Voor de rest wordt je niet afgerekend op het exacte getal. Maak dus een zo goed mogelijke schatting en vul deze in.

Vraag 7: gegevens voor de inkomstenbelasting

Wanneer je als ondernemer minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteedt, kom je in aanmerking voor ondernemersaftrekken zoals zelfstandigen- en startersaftrek. Een ondernemer geniet - ongeacht of men gebruik kan maken van de zelfstandigenaftrek - winst uit onderneming. Met de schatting van winst of verlies wil de Belastingdienst inzicht verkrijgen in de omvang van de activiteiten. Het is voor startende ondernemers heel gebruikelijk om in het eerste jaar verlies te maken. Afhankelijk van je verwachtingen vul je naar beste weten een getal in. Je wordt hier verder niet op afgerekend of voor aangeslagen.

Vraag 8: gegevens voor de omzetbelasting

Indien je in Nederland goederen en/of diensten levert, bent je in principe omzetbelastingplichtig. Alleen wanneer je activiteiten zijn vrijgesteld of je de landbouwregeling wilt toepassen, is dat niet het geval. Wanneer de onderneming door de Belastingdienst wordt gezien als omzetbelastingplichtig, ben je verplicht aangifte omzetbelasting te doen. De frequentie kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn. Om vast te stellen hoe vaak je in aanmerking komt voor het indienen van de verplichte aangifte omzetbelasting, vraagt de Belastingdienst naar je verwachte omzet en kosten/investeringen. Maak wederom een zo goed mogelijke inschatting op basis van informatie die je hebt en vul dit bedrag in.

Vraag 10: stukken bijvoegen

Als je inventaris of goederen uit privé wilt inbrengen, zoals een pc of auto, dan dien je een openingsbalans mee te sturen. Indien je hier niet bekend mee bent, is het verstandig een boekhouder of administratiekantoor in te schakelen.
Altijd en overal online

Altijd en overal online

Vast bedrag per maand

Vast bedrag per maand

Vernieuwend boekhouden

Vernieuwend boekhouden

Overzichtelijke rapportages

Overzichtelijke rapportages

Contact

De Administratie Valkenswaard
Leenderweg 28
5554 CL Valkenswaard

Stel een vraag

Versturen
Telefoon
040-842 72 21